Algemene-Voorwaarden

Inschrijven en informatie

Voor informatie over workshops kun je telefonisch of op de website van FoodDive terecht. Inschrijven kan via de website. Je kunt tot uiterlijk één week voor aanvang van de workshop inschrijven. Je kunt pas deelnemen aan een workshop nadat je inschrijving én betaling zijn ontvangen.

 

Annulering, kosten en restitutie

Het annuleren van een workshop kan uitsluitend schriftelijk. Tot één maand vóór aanvang van de workshop zijn er géén kosten aan de annulering verbonden. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt 20% administratiekosten in rekening te brengen. Voor alle annuleringen later dan twee weken vóór aanvang blijf je het volledige workshopbedrag verschuldigd. Deze annuleringskosten vervallen als je iemand anders inbrengt die jouw plaats in de workshop inneemt. 

Als een workshop niet door kan gaan wegens te weinig aanmeldingen ontvang je hier zo snel mogelijk bericht over, waarna het betaalde workshopgeld wordt terugbetaald.

 

Workshops

Alle door FoodDive geboden workshops worden met de grootste zorgvuldigheid gegeven door een ervaren docent. Cursisten nemen op eigen initiatief deel aan deze workshops. Indien cursisten niettemin schade of letsel oplopen voor, tijdens, of na de desbetreffende gevolgde workshop blijft deze schade geheel voor rekening en risico van de cursist. FoodDive wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake af. 

 

Waarde bonnen

De waarde bonnen van FoodDive zijn niet inwiselbaar voorgeld.

De FoodDive waardebon is voorzien van een codecombinatie en staat geregistreerd in de administratie van FoodDive.

Ingeval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van de waardebon

vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

Als er sprake is van een rest waarde na gebruik van de waardebon, dan is dit nooit inwiselbaar voor geld en wordt een nieuwe waardebon uitgeschreven.

De geldigheid van de waardebon vervalt 2 jaar na datum uitgifte.

 

www.fooddive.nl